Botón mapa

Paseo llustrado 1: Explicación

Aportado por Extramundi

Personas atravesando un túnel transitable que desemboca en la Praza dos Bombeiros.
Paseo artellado en grupo

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Unha tarde do mes de decembro do 2019, tivo lugar un paseo colectivo no que se partillaron lembranzas, realidades e coñecementos respecto da vida cotiá e da cidade de Compostela. Cada parada decidiuna unha persoa, e cada persoa compartiu o significado que había detrás desa decisión.

Esta paseo buscaba a resposta das seguintes preguntas e dos seus porqués:

- Cales son itinerarios que facemos na vida cotiá?

- Cales son os lugares da cidade que máis non gustan? Os que menos?

- Existe algún lugar que descoñecemos? 

- Débese modificar algo da cidade? 

María, Tamara, Lorena, Pepe, Nacho, Prudencio, Manuel, Marcos e Coro conformaron este roteiro ao longo da zona monumental, o que aglutina as seguintes fichas xeolocalizadas no itinerario que acompaña a esta mesma ficha: 

Ligazóns: 

- Itinerario Ilustrado 1: Fontes sen Carteis 

- Itinerario Ilustrado 1: Sons da Humanidade

- Itinerario Ilustrado 1: Apóstolo Souvenir

- Itinerario Ilustrado 1: Cheminea Grande, Ande ou non Ande

- Itinerario Ilustrado 1: Lembranza en Pedra

- Itinerario Ilustrado 1: Normalizando Mesas

- Itinerario Ilustrado 1: Accesibilidade Inconsciente

_

[Traducción en español]

Título: Paseo Ilustrado 1: Explicación

Subtítulo: Paseo construido en grupo 

Una tarde del mes de diciembre del 2019, tuvo lugar un paseo colectivo en el que se  compartieron recuerdos, realidades y conocimientos respeto de la vida cotidiana y de la ciudad de Compostela. Cada parada la decidió una persona, y cada persona compartió el significado que había detrás de esa decisión.

Este paseo buscaba la respuesta de las siguientes preguntas y de sus porqué:

- ¿Cuáles son itinerarios que hacemos en la vida cotidiana?

- ¿Cuáles son los lugares de la ciudad que más no gustan? ¿Los que menos?

- ¿Existe algún lugar que desconocemos?

- ¿Se debe modificar algo de la ciudad?

María, Tamara, Lorena, Pepe, Nacho, Prudencio, Manuel, Marcos y Coro conformaron esta ruta a lo largo de la zona monumental, el que aglutina las siguientes fichas geolocalizadas en el itinerario que acompaña a esta misma ficha:

Enlaces: 

- Itinerario Ilustrado 1: Fuentes sin Carteles

- Itinerario Ilustrado 1: Sonidos de la Humanidad

- Itinerario Ilustrado 1: Apóstol Souvenir

- Itinerario Ilustrado 1: Chimenea Grande, Ande o no Ande

- Itinerario Ilustrado 1: Recuerdo en Piedra

- Itinerario Ilustrado 1: Normalizando Mesas

- Itinerario Ilustrado 1: Accesibilidad Inconsciente

 

Elementos relacionados

Paseo Ilustrado 1: Fontes sen Carteis

Paseo Ilustrado 1: Sons da Humanidade

Paseo Ilustrado 1: Accesibilidade Inconsciente