Botón mapa

Paseo Ilustrado 1: Apóstolo Souvenir

Aportado por Extramundi

Primer plano del perfil de una mujer conversando con un hombre cuya silueta aparecere desenfocada.
Conversa a tres na Rúa de Fonseca

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

(Escóitase son ambiente de xente que está a pasear e a falar pola rúa)

- María: para min fan feo Santiago, porque podía haber tendas de roupa… había tendas de roupa. A min gústame máis ver bares que tendas de souvenirs.

- Tamara: un cafeliño antes dun souvenir.

(rin entre elas)

- María: porque son tonterías, é o mesmo: colgantes, o do Apóstolo, o do…

- Tamara: o que me dixeches a min, "non sei como pode vivir tanta tenda do mesmo".

- María: non creo que vendan eh!, porque hai moito do mesmo. Había unha tenda de queixos alí na entrada e xa non a hai. Solía saudar á señora.

- Coro: tenda que pecha, tenda de souveirs que abre.

- María: si, non sei se darán vendido… en verán… non sei todo o ano, son moitas tendas de deus…

_

[Traducción en español]

Título: Paseo Ilustrado 1: Apóstol souvenir 

Subtítulo: Conversación a tres por la calle de Fonseca

(Se escucha sonido ambiente de gente que está paseando y hablando por la calle)

- María: para mi hacen feo Santiago, porque podía haber tiendas de ropa… había tiendas de ropa. A mí me gusta más ver bares que tiendas de souvenirs.

- Tamara: un cafecito antes de un souvenir.

(ríen entre ellas)

- María: porque son tonterías, es lo mismo: colgantes, lo del Apóstol, lo del…

- Tamara: lo que me dijiste a mí, "no sé como puede vivir tanta tienda de lo mismo".

- María: ¡no creo que vendan eh!, porque hay mucho de lo mismo. Había una tienda de quesos allí en la entrada y ya no la hay. Solía saludar a la señora.

- Coro: tienda que cierra, tienda de souvenirs que abre.

- María: sí, no sé si darán vendido… en verano… no sé todo el año, son muchas tiendas de dios…

 

Elementos relacionados

Todo Turismo

Alugueiros Odisea

Paseo Ilustrado 1: Normalizando as Mesas