Botón mapa

Paseo Ilustrado 1: Normalizando as Mesas

Aportado por Extramundi

Mesas de hostelería vacías y cruz católica de fondo en la Plaza de Quintana dos Mortos.
Reflexión compartida na Praza da Quintana

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Ao longo do audio hai son ambiente de xente que está a camiñar e a falar pola rúa acompañado dunha lixeira melodía musical.

- Tamara: Que é así, que se normaliza, que ao final o que fai a xente, en vez de facer crítica, de “oes que este é un espazo de todos”, normalízase que as mesas estean aí, non se pensa máis alá. E… o tema do espazo público non se ten conciencia, eu creo que do que é público, parece que si, pero creo que no interior non se ten demasiada conciencia. De feito María agora está reflectíndoo, non?, porque eu creo que o normaliza a xente. O que di María é a opinión de moita xente, está normalizado que a terraza ocupe porque “está o bar”, ah! pero… e a primeira de que a praza é de todos?. Pesa máis o outro na conciencia das persoas. Pesa máis o capitalismo, porque ao final é o reflexo do capitalismo. E si, entón é unha cuestión de sorte que o teu local dea para o espazo público, e se non dá pois tes catro mesas como di Lore.

_

[Traducción en español]

Título: Paseo Ilustrado 1: Normalizando las mesas

Subtítulo: Reflexión compartida en la Plaza de A Quintana 

A lo largo del audio hay sonido ambiente de gente que está caminando e hablando por la calle acompañado de una ligera melodía musical.

- Tamara: Que es así, que se normaliza, que al final lo que hace la gente, en vez de hacer crítica, de “oye que este es un espacio de todos”, se normaliza que las mesas estén ahí, no se piensa más allá. E… el tema del espacio público no se tiene conciencia, yo creo que de lo que es público, parece que sí, pero creo que en el interior no se tiene demasiada conciencia. De hecho María ahora está reflejándolo, ¿no?, porque yo creo que lo normaliza la gente. Lo que dice María es la opinión de mucha gente, está normalizado que la terraza ocupe porque “está él bar”, ¡ah! pero… ¿y la primera de que la plaza es de todos?. Pesa más lo otro en la conciencia de las personas. Pesa más el capitalismo, porque al final es el reflejo del capitalismo. Y sí, entonces es una cuestión de suerte que tu local dé para el espacio público, y si no da pues tienes cuatro mesas como dice Lore.

 

Elementos relacionados

Paseo Ilustrado 1: Accesibilidade Inconsciente

Paseo Ilustrado 1: Apóstolo Souvenir

Paseo Ilustrado 1: Fontes sen Carteis