Botón mapa

Tito na Zona Vella

Aportado por extramundi

Imagen artística de dos hombres en bicicleta, uno consulta su hora.
O día a día dun veciño de Compostela

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

CONTEXTO/AMBIENTACIÓN:

Comeza o audio unha das irmás do protagonista desta historia: Tito. As súas dúas irmás vanse intercalando ao longo do audio para contar como é Tito e cales son o uso e as súas interaccións na (e con) a cidade (Santiago de Compostela).

En dúas ocasións, tal e como se recolle na trascrición, escóitase a dous homes adultos que tamén falan do protagonista.

AUDIO:

“Hoxe, traémosvos a historia do día a día dun veciño de Compostela: Tito.

Tito é o noso irmán maior, natural de Compostela, leva toda a vida percorrendo a cidade en bicicleta. Adora todo o que ten que ver coas rodas, por iso lle encanta tunear as súas bicis,

É moi independente e social, mostra diso é que vaia onde vaia sempre algún o coñece, en Santiago ou fóra. Gústalle traballar e sempre está disposto a botar una man. Por iso, cada mañá érguese moi cedo para comenzar a súa xornada xunto a Páramo, un veciño que rexenta una reloxería e co que traballa a diario facéndolle diferentes recados:

Hola! Tito me va a comprar al banco, digo a la tienda, me va al banco Bilbao a ingresar y también me va a correos. Es muy obediente y muy bueno

Toda a vida a nosa familia tivo tenda na zona vella, co cal está acostumado a estar detrás dun mostrador, relacionarse coa xente, traballando no almacén e sobre todo o que máis lle gusta facer, tendo en conta a súa paixón, é facer recados pola cidade montado na súa bici.

Hai 3 anos montamos una nova tenda de roupa, á que lle chamamos Sise como guiño a una das palabras favoritas e recurrentes de Tito, que emprega entre risas cando quere dicir “chínchate”.

Ao longo do día, ademais de traballar con Páramo, ou na tenda, percorre a cidade relacionándose cos tendeiros da zona, facendo recados para casa e por suposto, facendo descansos nos bares da contorna, xa que o terraceo, a música e o baile son outras das cousas preferidas de Tito,

Ao finalizar o día, é costume de que vaia ao bar do seu cuñado Toño, no que ademais de desfrutar de tomar algo segue axudando en diferentes tarefas:

Ao final do día Tito vén á Corredoira, ocúpase dos palillos, ocúpase dos panos pero sobre todo e ante todo ocúpase de saudar a tódolos clientes, fala con todo o mundo, todo o mundo o coñece por suposto, toma una cocacoliña, un pinchiño, e ata logo.

Se o vedes polas rúas estamos seguras que o identificaredes sen problema. “

_

[Traducción en español]

CONTEXTO/AMBIENTACIÓN:

Comienza el audio una de las hermanas del protagonista de esta historia: Tito.
Sus dos hermanas se van intercalando a lo largo del audio para contar cómo es Tito y cuales son el uso y sus interacciones en (y con) la ciudad (Santiago de Compostela).

En dos ocasiones, tal y cómo se recoge en la trascripción, se escucha a dos hombres adultos que también hablan del protagonista:

AUDIO:

“Hoy, os traemos la historia del día a día de un vecino de Compostela: Tito.

Tito es nuestro hermano mayor, natural de Compostela, lleva toda la vida recorriendo la ciudad en bicicleta. Adora todo lo que tiene que ver con las ruedas, por eso le encanta tunear sus bicis.

Es muy independiente y social, muestra de eso, es que vaya a donde vaya siempre alguno lo conoce, en Santiago o fuera. Le gusta trabajar y siempre está dispuesto a echar una mano. Por eso, cada mañana se levanta muy temprano para comenzar su jornada junto a Páramo, un vecino que regenta una relojería y con el que trabaja a diario haciéndole diferentes recados:

Audio de Páramo: ¡Hola! Tito me va a comprar al banco, digo a la tienda, me van al banco Bilbao a ingresar y también me van a correos. Es muy obediente y muy bueno.

Toda la vida nuestra familia tuvo tienda en el casco viejo, por lo que está acostumbrado a estar detrás de un mostrador, relacionarse con la gente, trabajando en el almacén y sobre todo lo que más le gusta hacer, teniendo en cuenta su pasión, es hacer recados por la ciudad montado en su bici.

Hace 3 años montamos una nueva tienda de ropa, a la que le llamamos Sise como guiño a una de las palabras favoritas y recurrentes de Tito, que emplea entre risas cuando quiere decir “chínchate”.

A lo largo del día, además de trabajar con Páramo, o en la tienda, recorre la ciudad relacionándose con los tenderos de la zona, haciendo recados para casa y por supuesto, haciendo descansos en los bares del entorno, ya que el terraceo, la música y el baile son otras de las cosas preferidas de Tito.

Al finalizar el día, es costumbre que vaya ol bar de su cuñado Toño, en el que además de disfrutar de tomar algo sigue ayudando en diferentes tareas.

Audio de Toño: Al final del día Tito viene a la Corredoira, se ocupa de los palillos, se ocupa de las servilletas, pero sobre todo y ante todo, se ocupa de saludar a todos los clientes, habla con todo el mundo, todo el mundo lo conoce por supuesto, toma una cocacolita, un pinchito, y hasta luego.

Si lo veis por las calles estamos seguras que lo identificaréis sin problema.”


 

Elementos relacionados

Vida Cotiá

E Sen Intérpretes!

Territorio Refuxio