Botón mapa

Formarse Para o Futuro

Aportado por extramundi

Plano medio de mujer sentada en una mesa de un restaurante sonriendo maliciosamente.
Conversa con Ana, Merce e Andrés no restaurante TS Casa

[Transcrición en galego. Abaixo en español]

Formarse Para o Futuro

"Eu vin a Santiago con 19 anos no ano 1974 a estudar e non coñecía a cidade, vin a estudar na Escola de Artes para formarme para o futuro. Ademais eu vivía nunha pensión que era dun familiar, dun tío meu, polo que eu traballaba alí mañá e tarde para pagar a matrícula da escola de artes e o aloxamento, durante 5 anos traballaba mañá e tarde e de 18:30 a 23:30 asistía ás clases da escola de artes. Daquela eu tiña un grande problema para seguir as clases porque os profesores explicaban pero non había intérpretes de lingua de signos e, por exemplo, en matemáticas o profesor escribía problemas de álxebra no encerado e falaba e eu se non entendía preguntáballe ao meu compañeiro “que di o profesor?” e dicíame “nin idea, estou perdido.”, ben, pois nada… despois cambiabamos á aula de historia da arte e uf! máis difícil aínda, porque o profesor apagaba as luces, proxectaba e facía a explicación en oral, mais eu non percibía nada, imposible. O único que me salvaba era que ao rematar a clase o profesor me daba os apuntamentos que logo en casa tiña que estudar. Así, sen intérprete pasei os anos de estudo, ata que acadei o título que naquel momento eu pensaba que non me ía valer para nada. Máis adiante, xa como mestre de artes, gañaba un bo salario semanal, pero saía moi pouco a pasear xa que as fins de semana me dedicaba a estudar, tiña moita materia que preparar para as clases e resultábame moi difícil. Eu só me movía ata a escola de artes, camiño que coñecía ben e de alí a un bar pequeno ao que ía tomar algo cos compañeiros, pero non polo resto da cidade que para min era practicamente descoñecida."

[Traducción en español]

Formarse Para el Futuro

“Yo vine a Santiago con 19 años en el año 1974 a estudiar y no conocía la ciudad, vine a estudiar en la Escuela de Artes para formarme para el futuro. Además yo vivía en una pensión que era de un familiar, de un tío mío, por lo que yo trabajaba allí mañana y tarde para pagar la matrícula de la escuela de artes y el alojamiento, durante 5 años trabajaba mañana y tarde y de 18:30 a 23:30 asistía a las clases de la escuela de artes. Luego yo tenía un gran problema para seguir las clases porque los profesores explicaban pero no había intérpretes de lengua de signos y, por ejemplo, en matemáticas el profesor escribía problemas de álgebra en el encerado y hablaba, y yo si no entendía le preguntaba a mi compañero: que dice el profesor?? y me decía:

- ni idea, estoy perdido...

- bien, pues nada!

Luego me cambiaba al aula de historia del arte y... uf! más difícil aún, porque el profesor apagaba las luces, proyectaba y hacía la explicación en oral, pero yo no percibía nada, imposible. Lo único que me salvaba era que al rematar la clase el profesor me daba las notas que luego en casa tenía que estudiar. Así, sin intérprete, pasé los años de estudio, hasta que conseguí el título que en aquel momento yo pensaba que no me iba a valer para nada. Más adelante, ya como maestro de artes, ganaba un buen salario semanal, pero salía muy poco a pasear, ya que los fines de semana me dedicaba a estudiar, tenía mucha materia que preparar para las clases y me resultaba muy difícil. Yo sólo me movía hasta la Escuela de Artes, camino que conocía bien y de allí la un bar pequeño a lo que iba a tomar algo con los compañeros, pero no por el resto de la ciudad, que para mí era prácticamente desconocida.”

Elementos relacionados

Ensinarlles aos Xordos?

Lingua de Signos Galega